Takimin e Mjekësisë në Diasporë

Përshëndetje te nderuar Koleg,
Ashtu sic ju kemi njoftuar me e-mailin e dates 22.01.2021 ju njoftojmë si më poshtë vijon :
“Takimin e Mjekësisë në Diasporë”, neser me datë 24.02.2021, ora 10:00 – 14:00.
Vendtakimi :
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 883 8158 7148
Passcode: 89595
Stafi AMFE