Te dhena statistikore

Popullsia totale (2016) 173300
Të ardhurat nacionale bruto për frymë ($ PPP ndërkombëtare, 2013) 12520
Jetëgjatësia gjatë lindjes m / f (vjet, 2016) 76/80
Probabiliteti i vdekjes nën pesë (për 1 000 lindje të gjalla, 2018) 7
Probabiliteti i vdekjes midis 15 dhe 60 vjet m / f (për 1 000 popullatë, 2016) 100/60
Shpenzimet totale për shëndetin për kokë banori (Intl $, 2014) 520
Shpenzimet totale për shëndetësinë si% e PBB-së (2014) 6,9
Të dhënat e fundit në dispozicion nga Observatori Global i Shëndetit

12.12.19 në Prishtinë-Kosovë u mbajt Konferenca shkencore ku ligjerues ishin mjek të profileve të ndryshme në mesin e të cilëve edhe Prof.Dr. Gani Bajraktari ku pjesëmarrës ishin shume mjekë dhe studentë nga fusha e mjekësisë.

Kosovo
Albania

ARTIKUJ

  • https://www.rtklive.com/sq/news-single.php?ID=398344&fbclid=IwAR1hJgWn-Xi3UN0xM1NR149iz4Kx6V3lDFKkc3N6uIJYMIRQsZxE3b1v1PY
  • https://indeksonline.net/e-mahntishme-mjekja-kosovare-e-papune-vullnetarisht-ne-ndihme-te-kolegeve-te-saj12/?fbclid=IwAR1a1TApk0DIhQRKDm8rCZlOn06qayLXo0HwYvA4rQ4hLuwHe7ogAmfgufw
  • https://kosovapost.net/largimi-i-mjekeve-dukuri-shqetesuese-federata-e-mjekeve-shqiptare-ka-kete-synim/?fbclid=IwAR1nNg2v_oedXrDNUsFbL83jeNwVL4tMtq0N0hVgb-QbA9ZZblgR-olml2I