Të sigurojmë që një miliardë më shumë njerëz të kenë mbulim shëndetësor universal, ti mbrojnë nga urgjencat shëndetësore dhe të sigurojnë një shëndet më të mirë.

TEMA MJEKSORE

Ambasador te Vullnetit te mire

Protokolli Austriak i Terapise se COVID-19

Protokolli Amerikan i Terapise se COVID-19

Rekomandimet nga Federata e Mjekëve Shqiptarë në Europë

Federata e Mjekeve Shqiptarë në Europë ndjek me interes dhe

Federata e Mjekëve Shqiptarë në Europë e gatshme të ofrojë ndihmë në menaxhimin e Covid-19

  “Federata e Mjekëve Shqiptar për Europë është e gatshme

Crregullimet e Ankthit

Abstrakt Sfond Pas një sëmundje kërcënuese për jetën si sulmi

Coronavirus

Koronaviruset (CoV) janë një familje e madhe e viruseve që