Të sigurojmë që një miliardë më shumë njerëz të kenë mbulim shëndetësor universal, ti mbrojnë nga urgjencat shëndetësore dhe të sigurojnë një shëndet më të mirë.

TEMA MJEKSORE

Londër/ Mjeku Adrian Fandi: Mos përdorni dr. Google, kujdes me antibiotikët

Europa është në një situatë të re ku pjesa më

FME: Mjekët shqiptarë në botë po unifikohen nën një ombrellë

Federata Mjekësore Evropiane (FME) ka mbajtur takimin e parë virtual

Federata e Mjekeve & Hap-pas-Hapi

Ambasador te Vullnetit te mire

Protokolli Austriak i Terapise se COVID-19

Protokolli Amerikan i Terapise se COVID-19

Rekomandimet nga Federata e Mjekëve Shqiptarë në Europë

Federata e Mjekeve Shqiptarë në Europë ndjek me interes dhe

Federata e Mjekëve Shqiptarë në Europë e gatshme të ofrojë ndihmë në menaxhimin e Covid-19

  “Federata e Mjekëve Shqiptar për Europë është e gatshme

Crregullimet e Ankthit

Abstrakt Sfond Pas një sëmundje kërcënuese për jetën si sulmi

Coronavirus

Koronaviruset (CoV) janë një familje e madhe e viruseve që