Të sigurojmë që një miliardë më shumë njerëz të kenë mbulim shëndetësor universal, ti mbrojnë nga urgjencat shëndetësore dhe të sigurojnë një shëndet më të mirë.

Tema Mjeksore

Duhanpirja te profesionistët shëndetësor

Objektivi : Studimi i prevalences së duhanpirjes tek profesionistët shëndetësor

Holluesit e rinje te Gjakut (Antikoagulantet)

Vitamin K-inhibiting anticoagulants, especially warfarin, have become standard treatment for

Crregullimet e Ankthit

Abstract Background After a life-threatening disease such as heart attack,

Coronavirus

Koronaviruset (CoV) janë një familje e madhe e viruseve që