Të dhëna statistikore

Popullsia totale (2016) 2926000
Të ardhurat nacionale bruto për frymë ($ PPP ndërkombëtare, 2013) 10520
Jetëgjatësia gjatë lindjes m / f (vjet, 2016) 74/79
Probabiliteti i vdekjes nën pesë (për 1 000 lindje të gjalla, 2018) 9
Probabiliteti i vdekjes midis 15 dhe 60 vjet m / f (për 1 000 popullatë, 2016) 122/71
Shpenzimet totale për shëndetin për kokë banori (Intl $, 2014) 615
Shpenzimet totale për shëndetësinë si% e PBB-së (2014) 5.9
Të dhënat e fundit në dispozicion nga Observatori Global i Shëndetit

Aktivitetet tona prej 2006
Federeta si Vazhdim i OMA (Organizata Mjekët për te ardhmen) ka një histori 13-vjecare me aktivitete mjekësore shkencore.

• 2006 ne Fakultetin e Mjekesise ne Tirane ne bashkepunimi zyrtar me FDN (Future Doctos Network) ne seline e tyre ne Witten University ku u realizua trajnimi I pare mjekesore me Teme Ekzamimi fizik I pacientit.

• Bashkëpunimi zyrtar ndërmjet Fakultetit të Mjekësisë Tiranë që prej Vitit 2006 me Univeristetin e of Witten Düsseldorf-Gjermani.

• 2008 ne Fakultetin e Mjekesise ne Tirane u realizua ne Fakultetin e Mjekesise Trajnimi mjekesor dhe ndihma e shpejte ne drejtimin e specializanteve te Anestezise.

• 2008 ne Fakultetin e Mjekesise ne Tirane u realizua Seminari mjekesor me Teme Dhimbja , Dyspnoe dhe Interpretimi I EKG te referuar nga specializantet e deges se Neurologise , Mjekesise Interne dhe Anestezise.

• 2008 ne Komunen e Bathores ne Tirane realizimi i pare i vizitave falas me mjeke vullnetare ne bashkepunim me qendren e krishtere ´´Mission Possible´´.

• 2009 ne Fakultetin e Mjekesise Trajnimi mjekesore me Teme Diasgnostika referuar nga 5 speciatizante te Imazherise ne drejtimin e Prof. Gjergji Vreto.

• 2009 ne Fakultetin e Mjekesise u realizua ne bashkepunim me Organizaten mjekesore ne Gjermani FDN trajnimi mjekesore me Teme Ekzamini Ortopedic te drejtuar nga nje Ortoped specilaist gjerman.

• 2009 se ´´Medizin ohne Grenze´´ ne Gjermani u realizua Trajnimi Mjekesor me teme Mjekesia Interne praktikat mjekesore te Egzaminit fizik ne drejtimin e Internistit gjerman dhe drejtuesit

• 2010 ne QSUT ne fakultetin e Mjekesise ne Tirane u realizua Trajnimi mjeksore ne bashkepunim e departamentin e kardiologise se QSUT ne fakultetin e Mjekesise ne Tirane .

• 2010 ne Fakultetin e mjekesise ne Tirane u realizua trajnimi mjekesore me Teme semundjet hematologjike ne drejtimin e Prof.Dr, Arben Ivanaj.

• 2010 ne Gjimanzin Ismali Qemali-Tirane
Sensibilizimi Thalasemise semundjes mesdhetare

• 2010 ne Tirane Depestimi i Hyperglicemise tek grupe rastesore te populates shqiptare

• 2011 ne Universitetin Witten ne Gjermani Trajnimi mjekesor I neurologjise ne bashkepunim me FDN

-2011 ne Kampin studentor Jales ne Sarande u realizua shkolla verore Mjekesore

• 2011 ne Kampin studentor Jales ne Sarande u realizua shkolla verore Mjekesore

• 2011 ne qender te Tiranes Depistimi i Hypertesionit arterial tek nje grup rasteror njeresisht.

• 2011 ne Universitetin Witten ne Gjermani, Exchange mjekesor falas te studenteve te mjekesise ne Universitetin Witten ne Gjeramani fale bashkepunimit shume vjecare.

• 2012 ne EMSA (European Medical Students Association) anetaresimi zyrtar

• 2012 ne Edirne University ne Turqi realizimi I exchange mjekesore pa pagese te studenteve te mjekesise

• 07.09.2019 Tirana u mundesia Konferenca Mjekesore ne kuadrin e Federates Mjeket shqipetare ne Europe me nje pjesemarrje prej 400 mjekesh dhe intersim te larte per bashkepunim me mjeket shqipetare te diaspores.