Rezultatet dhe resumeja e takimit zyrtarë ´´Mjekesia e Diaspores 2021´´.

Rezultatet dhe resumeja e takimit zyrtarë ´´Mjekesia e Diaspores 2021´´. Detyrat dhe sfidat që na presin për ruajtjen e shëndetit të pacientit shqiptarë, na motivojnë të punojmë çdo ditë, deri në mposhtjen e pandemisë.
Jemi të bindur që bashkepunimet dhe puna humane si mjekë, do të shpërblehet me një trajtim efikas dhe me vaksinim të shpejtë të popullatës shqiptare.
www.amfe-federatiion.eu
Stafi AMFE