Fokusi qendror i AMFE është promovimi shëndetin, për ta mbajtur botën të sigurt dhe për t’i shërbyer gjithe shqiptareve ne europe.
AMFE është i strukturuar rreth prioriteteve kryesore strategjike të ndërlidhura:
sigurimi i jetës së shëndetshme dhe mirëqenies për të gjitha moshat;
arritja e mbulimit shëndetësor universal;
adresimi i urgjencave shëndetësore dhe promovimi i popullsisë më të shëndetshme
Ato mbështeten nga tre ndërrime strategjike:
rritja e udhëheqjes;
nxitja e ndikimit të shëndetit publik në çdo vend; dhe,
përqendrimi i mallrave publike globale në ndikim.
AMFE është e angazhuar të sigurojë barazinë gjinore, barazinë dhe qasjet e bazuara në të drejta për shëndetin që rrisin pjesëmarrjen, ndërtojnë aftësi dhe fuqizojnë komunitetet.