Gezuar te gjitheve diten Nderkombetare te Mjekut!

0 Comments

Te nderuar Koleg,
Gezuar te gjitheve diten Nderkombetare te Mjekut! Sot me ora 18:00-20:00 p.m jeni te mikepritur ne takimin me GIZ- Kosove-Shqiperi, ku Mjeke te pergjithshem dhe Mjeke specialist mund te angazhohen profesionalisht ne atdheun tone, per nje periudhe prej 3 Javesh deri 6 Muaj me pagesa ditore (Honorar) te nivelit gjerman. Federata Mjekesore Europiane e konsideron si nje alternative ideale te kombinimit te pushimeve dhe punes si mjek ne atdhe. Mire u takofshim sot ne ora 18:00!
Moderimi:

Suela Kalia
Xhelal Derguti
Pjesemarrja FALAS dhe regjistrimi tek:
suela.kalia@giz.de, xhelal.derguti@giz.de
´´We make Medicine´´

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *