Takimi vjetor i anetarëve mbahet në kur anëtarët bien dakord për rendin e ditës për Asamblenë e anëtarëve. Funksionet kryesore të Bordit janë zbatimi i vendimeve dhe protokolleve të AMFE-se, dhe këshillimi i popullatës për të siguruar një shëndet të standarteve europiane.