Bordi Drejtues AMFE
“Së bashku për një shqiptari më të shëndetshme”

         

Elona Meta-Kryetare                                 Dr.med. Aurora Dollenberg-Nenkryetare

Vizioni
Unë parashikoj një botë në të cilën të gjithë mund të jetojnë jetë të shëndetshme, prodhuese, pavarësisht se kush janë ose ku jetojnë. Unë besoj se angazhimi global për zhvillimin e qëndrueshëm – i përfshirë në Synimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm – ofron një mundësi unike për të adresuar përcaktorët social, ekonomik dhe politik të shëndetit dhe për të përmirësuar shëndetin dhe mirëqenien e njerëzve kudo. Arritja e këtij vizioni do të kërkojë një AMFE të fortë, efektive që është në gjendje të përmbushë sfidat në zhvillim dhe të arrijë objektivat shëndetësore të Synimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm. Ne kemi nevojë për një AMFE – e përshtatshme për shekullin XXI – që u përket të gjithëve, në mënyrë të barabartë. Ne kemi nevojë për një AMFE që menaxhohet në mënyrë efikase, burohet në mënyrë adekuate dhe nxitet në rezultate, me një fokus të fortë në transparencën, përgjegjshmërinë dhe vlerën për para.

Struktura:
Më shumë se 700 mjeke nga gjithe vendet europiane jane te regjistruar në regjistrin e anetareve te AMFE-së, me selinë e saj në Hannover, Gjermani.
Përveç mjekëve mjekë, specialistë të shëndetit publik, shkencëtarë dhe epidemiologë, stafi i AMFE-së përfshinë njerëz të trajnuar për të menaxhuar sistemet administrative, financiare dhe të informacionit, si dhe ekspertë në fushat e statistikave shëndetësore, ekonomisë dhe ndihmës emergjente.
Shkarkoni broshurën e korporatave më poshtë për të mësuar më shumë rreth përparësive, rajoneve dhe monumenteve historike globale të shëndetit.
I-Ambasadorë të vullnetit të mirë
Ambasadorët janë personalitete të njohura nga botët e arteve, letërsisë, argëtimit, sportit ose fusha të tjera të jetës publike, të cilët angazhohen të kontribuojnë në përpjekjet e AMFE për të rritur ndërgjegjësimin për problemet dhe zgjidhjet e rëndësishme shëndetësore.
Të emëruar nga Drejtori i Përgjithshëm për dy vjet në një kohë, ata bashkëpunojnë ngushtë me AMFE për të tërhequr vëmendjen për përparësitë e saj të përgjithshme ose një çështje specifike shëndetësore që prek jetën dhe mirëqenien e njerëzve.

Dr. Tankred Stoebe
Anetare i Bordit Ndërkombëtar (IB) te Mjekesise pa kufij ( Médecins Sans Frontières-MSF)
Drejtor i MFS per Berlin und Umgebung, Deutschland