AMFE punon në të gjithë botën për të promovuar shëndetin, për ta mbajtur botën të sigurt dhe për t’i shërbyer të prekurve. Qëllimi ynë është të sigurojmë që një miliardë më shumë njerëz të kenë mbulim shëndetësor universal, të mbrojnë një miliardë më shumë njerëz nga urgjencat shëndetësore dhe të sigurojnë një miliardë njerëz të tjerë me shëndet më të mirë. Për mbulimin shëndetësor universal, ne: përqëndrohet në kujdesin parësor shëndetësor për të përmirësuar aksesin ndaj shërbimeve themelore të cilësisë punojnë drejt financimit të qëndrueshëm dhe mbrojtjes financiare të përmirësojë aksesin ndaj ilaçeve thelbësore dhe produkteve shëndetësore trainoni fuqinë punëtore shëndetësore dhe këshillojnë politikat e punës mbështesin pjesëmarrjen e njerëzve në politikat e shëndetit kombëtar të përmirësojë monitorimin, të dhënat dhe informacionin. Për emergjencat shëndetësore , ne: përgatituni për raste urgjente duke identifikuar, zbutur dhe menaxhuar rreziqet parandalojnë emergjencat dhe mbështesin zhvillimin e mjeteve të nevojshme gjatë shpërthimeve zbulimin dhe përgjigjen ndaj urgjencave akute shëndetësore mbështesin ofrimin e shërbimeve shëndetësore thelbësore në ambiente të brishta. Për shëndetin dhe mirëqenien ne: adresojnë përcaktorët socialë promovojnë qasje ndër-sektoriale për shëndetin prioritizoni shëndetin në të gjitha politikat dhe mjediset e shëndetshme. Përmes punës sonë, ne adresojmë: kapitali njerëzor gjatë gjithë jetës parandalimi i sëmundjeve jo të komunikueshme promovimi i shëndetit mendor ndryshimi i klimës në shtetet e vogla në zhvillim të ishullit rezistenca antimikrobiale eleminimin dhe zhdukjen e sëmundjeve ngjitëse me ndikim të lartë.

Aty ku punojmë
Ne mbështesim Shtetet Anëtare pasi ato koordinojnë përpjekjet e sektorëve të shumtë të qeverisë dhe partnerëve – përfshirë bi- dhe multilateralët, fondet dhe fondacionet, organizatat e shoqërisë civile dhe sektorin privat – për të arritur objektivat e tyre shëndetësor dhe mbështesin politikat dhe strategjitë e tyre kombëtare të shëndetit.

Struktura:
Më shumë se 700 mjeke nga gjithe vendet europiane jane te regjistruar në regjistrin e anetareve te AMFE-së, me selinë e saj në Hannover, Gjermani.
Përveç mjekëve mjekë, specialistë të shëndetit publik, shkencëtarë dhe epidemiologë, stafi i AMFE-së përfshinë njerëz të trajnuar për të menaxhuar sistemet administrative, financiare dhe të informacionit, si dhe ekspertë në fushat e statistikave shëndetësore, ekonomisë dhe ndihmës emergjente.
Shkarkoni broshurën e korporatave më poshtë për të mësuar më shumë rreth përparësive, rajoneve dhe monumenteve historike globale të shëndetit.
I-Ambasadorë të vullnetit të mirë
Ambasadorët janë personalitete të njohura nga botët e arteve, letërsisë, argëtimit, sportit ose fusha të tjera të jetës publike, të cilët angazhohen të kontribuojnë në përpjekjet e OBSH për të rritur ndërgjegjësimin për problemet dhe zgjidhjet e rëndësishme shëndetësore.
Të emëruar nga Drejtori i Përgjithshëm për dy vjet në një kohë, ata bashkëpunojnë ngushtë me OBSH për të tërhequr vëmendjen për përparësitë e saj të përgjithshme ose një çështje specifike shëndetësore që prek jetën dhe mirëqenien e njerëzve.
Dr. Tankred Stoebe
Anetare i Bordit Ndërkombëtar (IB) te Mjekesise pa kufij ( Médecins Sans Frontières-MSF)
Drejtor i MFS per Berlin und Umgebung, Deutschland

Programi i punës 2019-2020
Fokusi qendror i AMFE është promovimi shëndetin, për ta mbajtur botën të sigurt dhe për t’i shërbyer gjithe shqiptareve ne europe.
AMFE është i strukturuar rreth prioriteteve kryesore strategjike të ndërlidhura:
sigurimi i jetës së shëndetshme dhe mirëqenies për të gjitha moshat;
arritja e mbulimit shëndetësor universal;
adresimi i urgjencave shëndetësore dhe promovimi i popullsisë më të shëndetshme
Ato mbështeten nga tre ndërrime strategjike:
rritja e udhëheqjes;
nxitja e ndikimit të shëndetit publik në çdo vend; dhe,
përqendrimi i mallrave publike globale në ndikim.
AMFE është e angazhuar të sigurojë barazinë gjinore, barazinë dhe qasjet e bazuara në të drejta për shëndetin që rrisin pjesëmarrjen, ndërtojnë aftësi dhe fuqizojnë komunitetet.